Bestrijding van ratten

Ratten bestrijding Twente
is een initiatief van: Dierplaag Control Vriezenveen

Bestrijding van ratten? Ratten in huis? Rattenplaag bij uw bedrijf? U merkt dat er ratten in uw buurt zijn? Neem contact op met Rattenbestrijding Twente!

De mens is al decennialang bezig met het bestrijden van ratten. Wanneer de rat niet wordt bestreden en de leefomgeving optimaal is, zal het dier zich snel voortplanten. Dit betekent dat de rat zich om de 4 tot 8 weken voortplant, waarbij ze 4 tot 6 jongen krijgt. De jonge ratten zijn na ongeveer 2 maanden geslachtsrijp en kunnen zich dan ook voortplanten. Kortom, een kleine populatie van ratten kan zeer snel een echte overlast worden.

Rattenbestrijding Twente bestrijdt ratten op verschillende manieren. Na het eerste overleg met de klant gaan we over tot het verkennen van de locatie waar de overlast van ratten plaats vindt. De locatie is zeer van belang om de juiste bestrijding te bepalen.

Voor deze bestrijding werken wij vaak met lokaas. Een rattengif op basis van een middel wat ervoor zorgt dat het bloed van de rat niet meer kan stollen. Door inwendige bloedingen zal het dier dan uiteindelijk sterven. Het product is duurzaam, effectief en bovenal diervriendelijk voor huisdieren.

Ratten zijn intelligente dieren en zijn moeilijk te doden met gif. De rat zal bij vreemde situaties met voedsel eerst een klein beetje proberen. Wordt de rat door dit voedsel ziek of sterft hij direct, dan zullen andere ratten niet meer gebruik maken van dit voedsel.

In Nederland mag alleen nog gebruik gemaakt worden van rattengif welke is goedgekeurd door het Ctgb, het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Wij maken dan ook op een professionele wijze gebruik van Ctgb-goedgekeurd rattengif.

Vanaf 2014 mag rattengif niet meer door iedereen buiten gebruikt worden. De overheid heeft als voorwaarde gesteld dat rattengif alleen op een deskundige wijze gebruikt mag worden en dat voorkomen moet worden dat het gif geen andere dieren treft. Rattengif mag dus alleen nog maar buiten gebruikte worden door professionals.

Rattenbestrijding Twente is voor u die professional bij het bestrijden van ratten.